Laatste Informatie

Vraag en Antwoord

De geschiedenis van de Helmondse Wandelavondvierdaagse

De Helmondse Wandelavondvierdaagse is opgericht in 1959, door o.a. Dhr. Harrie Smits † als voorzitter van de St. Leonardusspeeltuin en Dhr. Antoon Vermeulen † als bestuurslid van de turnvereniging Utile-Dulci met enkele andere mensen uit het verenigingsleven in Helmond. 

In 1960 werd er gestart vanaf de toenmalige Sint Jozefschool aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De routes van de eerste Wandelavondvierdaagse hadden toen een lengte van 8 - 12 en op de laatste dag ook 15 km. Er werd toen gestart met een kleine 280 wandelaars. Een jaar later waren het er al 563. Toen kwamen de wandelaars al niet meer alleen uit Helmond, maar ook uit de omliggende gemeenten. In 1962 werden er al ruim 670 wandelaars ingeschreven. Er waren toen al 4 startplaatsen. Dit om meer wandelaars te trekken. 

 In de jaren 60 moest het Comité elk jaar toestemming vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de omliggende gemeenten om door die gemeenten te mogen lopen. De lengtes van de routes waren inmiddels gewijzigd van 8 en 12 km naar 5 - 10 - 15 - 25 en 40 km. Er moest toen tijdig overlegd worden met de groepscommandant van de Rijkspolitie in de diverse plaatsen. 

 Na annexatie van de dorpen Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout werden er door het comité pogingen ondernomen om daar startbureaus van de grond te krijgen. Stiphout bestaat nu al sinds 1977, Mierlo-Hout sinds 1979 en Brouwhuis sinds 1981. Het startbureau in de Rijpelberg werd in 1991 opgericht. Het grote voordeel is dat ieder startbureau zijn eigen routes maakt en er zodoende een grote variatie is in de wandelingen. 

 Het aantal wandelaars groeide in de topjaren uit tot 6000. Er werd door diverse verenigingen zoals scoutinggroepen, wandelverenigingen, buurtverenigingen etc. etc. meegelopen. Op Zaterdag vind de grandioze bloemenintocht plaats met diverse muziekkorpsen uit Helmond. Vanuit elk startbureau vertrekken de wandelaars naar het veld bij de Lorentzstraat waarna in één lange colonne naar Boscotondo gewandeld wordt. Daar wordt door een delegatie van het college van Burgemeester en Wethouders het traditionele bloemendefilé afgenomen en de groepsherinnering uitgereikt. Op de volgende pagina's kunt u wat meer lezen over de diverse startbureaus.


Wandelavondvierdaagse voor de komende de jaren:

- 2024: 29 mei tm 1 juni

- 2025: 21 tm 24 mei

- 2026: 3 tm 6 juni

 

Noteer deze datums alvast in je agenda